งานเลี้ยงพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล

              พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในงานเลี้ยงพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เพื่อเป็นขวัญกำลังให้แก่กำลังพลสวนสนาม โรงเรียนจ่าอากาศฯ ซึ่งได้เข้าร่วมพิธี   ณ โรงเลี้ยงอาหารนักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑

               A06 001      A06 002

               A06 003      A06 004

               A06 005      A06 006

               A06 007

ดาวน์โหลด : งานเลี้ยงพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
Feed not found.
Feed not found.
Feed not found.
Feed not found.