Banner 05

 

โรงเรียนจ่าอากาศ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาภายในกองทัพอากาศ

                นาวาอากาศเอก วรชาติ  ทองศิริ ผู้บังคับการ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาภายในกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี พลอากาศตรี นพดล  บุญมั่น รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานการตรวจประเมินในครั้งนี้ ซึ่งโรงเรียนจ่าอากาศฯ เข้ารับการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาภายในกองทัพอากาศในระดับสถานศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี ใช้เกณฑ์การประเมิน ๑๐ มาตรฐาน ๓๒ ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้เมื่อปี ๒๕๕๙ โรงเรียนจ่าอากาศฯ ได้รับการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก คะแนนเฉลี่ย ๓.๘๘

 

A06 001   A06 002

A06 003   A06 004

A06 005   A06 006

A06 007   A06 008

A06 009   A06 010'

A06 011   A06 012

   

   รร.จอ. รับการประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาภายในกองทัพอากาศ

   

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. Press Release / โฆษก ทอ.
 • A20171207
  พิธีเปิดงานสดุดีวีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ ประจําปี ๒๕๖๐
 • A20171213
  พิธีทำบุญพระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล และพระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 • A20171208
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ ประจำปี ๒๕๖๐
 • A20171204-2
  การประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพอากาศ
 • A20171205
  พิธีทําบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
 • A20171206-2
  พิธีบวงสรวงอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร ลงจากการประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศจําลอง
 • D20171113
  เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกเสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ
 • D20171030
  การประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพอากาศ จำกัด
 • D20171030-2
  ขยายเกณฑ์อายุการสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ
 • D20170911
  พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 61
 • D20170817
  ‘เรืออากาศวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๐ สาน เสริม สร้าง Air Power – Cyber – Space : The Future of Royal Thai Air Force
 • D20170904
  พิธีเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐
 • C20171208
  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ ประจําปี ๒๕๖๑ (รุ่นที่ ๑/๖๑)
 • C20171113
  กองทัพอากาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
 • C20171130
  การแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจําปี ๒๕๖๑
 • C20171116
  ขอเชิญร่วมงานวันเอดส์โลกของกองทพัอากาศ ประจำปี ๒๕๖๐
 • C20171101
  พิธีประดับเครื่องหมายยศ ร.ต.ให้แก่ นศท.ทอ.ประจำปี ๒๕๖๐
 • C20170908
  โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เปิดรับสมัครนักเรียนโครงการช้างเผือก ประจำปี ๒๕๖๑
 • E20171113
  พิธีรับมอบเครื่องห่มกันหนาว และกิจกรรมปล่อยขบวนรถช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
 • E20171018
  กองทัพอากาศ นำถุงยังชีพแจกจ่ายประชาชน อ.น้ำพอง ที่ประสบอุทกภัย
 • E20171031-1
  พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐
 • E20171031
  กองทัพอากาศ สนับสนุนโครงการ “ก้าวคนละก้าวเพื่อ ๑๑ โรงพยาบาลทั่วประเทศ”
 • E20171019-1
  พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๒
 • E20171019
  ผู้บัญชาการทหารอากาศรับมอบถุงยังชีพเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชน