พลอากาศโท อนุชิต  แก้วประสพ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีขอขมาและโกนผมนาค ในโครงการบรรพชาและอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีข้าราชการ และนักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เข้าร่วมโครงการ ๙๙ คน เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารโรงเลี้ยงอาหารนักเรียนจ่าอากาศ

A06 001    A06 002

A06 003   A06 004

A06 005   A06 006

 

 

 

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
Feed not found.
Feed not found.
Feed not found.
Feed not found.