ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนจ่าอากาศ

   

ชุมนุมศิษย์เก่าโรงเรียนจ่าอากาศ ขอเชิญร่วมบูชา พระบูชา และเหรียญหลวงพ่อมงคลนิมิต รุ่น "บารมีมงคลนิมิต"

1

****************************************************************************************

 

bullet activity

 

 

 ผู้บัญชาการทหารอากาศ ประดับเครื่องหมายยศ “จ่าอากาศตรี”

                 พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศจ่าอากาศตรี ให้แก่ นักเรียนจ่าอากาศ, นักเรียนช่างฝีมือทหาร ในส่วนกองทัพอากาศ และ นักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ อาคารโรงเลี้ยงอาหารนักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (รร.จอ.ยศ.ทอ.) เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐๔๕ น. ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประดับเครื่องหมายยศจำนวนทั้งสิ้น ๕๑๒ คน ทั้งนี้มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา และเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน ๗ คน ดังนี้ โล่การศึกษาดีเด่น ได้แก่ จ่าอากาศตรี ศุภชัย สมหาญวงศ์ เหล่าทหารอากาศโยธิน คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๘๗ โล่ผู้มีลักษณะทหารดีเด่น ได้แก่ จ่าอากาศตรี กฤษฎา ปู่เชียงแดง เหล่าอากาศโยธิน หัวหน้านักเรียนจ่าอากาศ โล่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ได้แก่ จ่าอากาศตรี พันทดนย์ ใจหลัก เหล่าทหารช่างอากาศ โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ รางวัลผลการเรียนดีเด่น อันดับ ๑ ได้แก่ จ่าอากาศตรี ทิชานนท์ อ่อนแสงทอง คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๘๕ รางวัลผลการเรียนดีเด่น อันดับ ๒ ได้แก่ จ่าอากาศตรี คฑาวุธ ขำทอง คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๗๖ รางวัลผลการเรียนดีเด่น อันดับ ๓ ได้แก่ จ่าอากาศตรีหญิง พัฒน์นรี จุลศักดิ์เจริญ คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๗๕ และ รางวัลความประพฤติดีเด่น ได้แก่ จ่าอากาศตรี อภิรักษ์ ชวนกระโทก โดยทั้ง ๓ สถาบัน มีภารกิจให้การฝึกศึกษาและอบรมนักเรียน ให้มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนมีทักษะในการปฏิบัติงานให้กับสายวิทยาการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งยศเป็นนายทหารชั้นประทวน และประจำตำแหน่งในหน่วยงานของกองทัพอากาศต่อไป

AA02 001

                      AA02 002                    AA02 003

                      AA02 004                    AA02 005

                      AA02 002                    AA02 003

                      AA02 004                    AA02 005

                      AA02 004                    AA02 005

 

ดาวน์โหลด :  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ประดับเครื่องหมายยศ “จ่าอากาศตรี”

 

 

 นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ

 RTAF Policy 2565 Info

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. Press Release / โฆษก ทอ.

27 มิถุนายน 2565

 • A20220624
  พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ป้องกันและพัฒนาการรักษาโรคหัวใจ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
 • A20220623
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จเป็นองค์ประธานทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๓
 • A20220622
  พิธีบวงสรวงงานคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๓
 • A20220621
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมกรมช่างอากาศ
 • A20220620-2
  เสนาธิการทหารอากาศ เป็นประธานงานกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ "เสนาธิการสัมพันธ์" ประจำปี ๒๕๖๕
 • A20220618
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ชื่นชม นักเรียนนายเรืออากาศ ทีม Pegasus (พีกาซัส) คว้าชัย ในการแข่งขันอากาศยานไร้คนขับนานาชาติ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

27 มิถุนายน 2565

 • D20220609
  ขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพอากาศร่วมกิจกรรม “วันพระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕”
 • D20220610
  ประชาสัมพันธ์การแต่งกาย เนื่องในวันพระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย
 • D20220531
  ขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ในสังกัดกองทัพอากาศ สั่งซื้อมังคุดช่วยเหลือชาวสวนจากภาคตะวันออก
 • D20220502
  กรมสวัสดิการทหารอากาศ เปิดรับสมัครหลักสูตร ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นเสาร์-อาทิตย์ สำหรับกำลังพลกองทัพอากาศและครอบครัว รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
 • D20220420
  ตลาดนัดเปิดท้าย สวัสดิการ ทอ. เริ่มวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕
 • D20220419
  ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ทอ. รับชมการถ่ายทดสดการแข่งขัน Cyber Operations Contest 2022 (รอบแรก)

27 มิถุนายน 2565

 • C20220224
  26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
 • C20220606
  กองทัพอากาศขอเชิญชมคอนเสิร์ต ทัพฟ้าคู่ไทย เพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ 13
 • C20220609
  ขอเชิญผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง มาร่วมเป็น"ผู้ให้"ด้วยการบริจาคโลหิต ในสัปดาห์วันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day 2022)
 • C20220519
  โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กำหนดจัดงานวันสถาปนา โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕ และมอบโล่เชิดชูเกียรติ “จักรพงษ์” แก่ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕
 • C20220427
  สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
 • C20220411
  วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ขยายเวลารับสมัครบุคคลพลเรือน!!! เข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

27 มิถุนายน 2565

 • 20220307
  โฆษก ทอ.เปิดเผย เครื่องบิน F-16 ของกองทัพอากาศ ประสบอุบัติเหตุระหว่างฝึกบิน เบื้องต้นนักบินสามารถดีดตัวออกมาได้อย่างปลอดภัย
 • 20211118
  โฆษก ทอ.ชี้แจงโครงการจัดหาเครื่องบินโจมตีแบบเบา (AT-6) จำนวน ๘ เครื่อง