ผู้บัญชาการทหารอากาศ ประดับเครื่องหมายยศ “จ่าอากาศตรี”

                 พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศจ่าอากาศตรี ให้แก่ นักเรียนจ่าอากาศ, นักเรียนช่างฝีมือทหาร ในส่วนกองทัพอากาศ และ นักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ อาคารโรงเลี้ยงอาหารนักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (รร.จอ.ยศ.ทอ.) เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐๔๕ น. ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประดับเครื่องหมายยศจำนวนทั้งสิ้น ๕๑๒ คน ทั้งนี้มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา และเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน ๗ คน ดังนี้ โล่การศึกษาดีเด่น ได้แก่ จ่าอากาศตรี ศุภชัย สมหาญวงศ์ เหล่าทหารอากาศโยธิน คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๘๗ โล่ผู้มีลักษณะทหารดีเด่น ได้แก่ จ่าอากาศตรี กฤษฎา ปู่เชียงแดง เหล่าอากาศโยธิน หัวหน้านักเรียนจ่าอากาศ โล่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ได้แก่ จ่าอากาศตรี พันทดนย์ ใจหลัก เหล่าทหารช่างอากาศ โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ รางวัลผลการเรียนดีเด่น อันดับ ๑ ได้แก่ จ่าอากาศตรี ทิชานนท์ อ่อนแสงทอง คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๘๕ รางวัลผลการเรียนดีเด่น อันดับ ๒ ได้แก่ จ่าอากาศตรี คฑาวุธ ขำทอง คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๗๖ รางวัลผลการเรียนดีเด่น อันดับ ๓ ได้แก่ จ่าอากาศตรีหญิง พัฒน์นรี จุลศักดิ์เจริญ คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๗๕ และ รางวัลความประพฤติดีเด่น ได้แก่ จ่าอากาศตรี อภิรักษ์ ชวนกระโทก โดยทั้ง ๓ สถาบัน มีภารกิจให้การฝึกศึกษาและอบรมนักเรียน ให้มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนมีทักษะในการปฏิบัติงานให้กับสายวิทยาการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งยศเป็นนายทหารชั้นประทวน และประจำตำแหน่งในหน่วยงานของกองทัพอากาศต่อไป

AA02 001

                      AA02 002                    AA02 003

                      AA02 004                    AA02 005

                      AA02 002                    AA02 003

                      AA02 004                    AA02 005

                      AA02 004                    AA02 005

 

ดาวน์โหลด :  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ประดับเครื่องหมายยศ “จ่าอากาศตรี”

 

 

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. Press Release / โฆษก ทอ.

26 กรกฎาคม 2564

 • A20210724
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวแสดงความยินดีกับ เรืออากาศตรีหญิง พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ หรือน้องเทนนิส นักกีฬาเทควันโดหญิง ที่สามารถคว้าเหรียญทองแรก ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ โตเกียว 2020
 • A20210722
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับมอบ สิ่งบริโภค อุปโภค และสิ่งของที่จำเป็น เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ
 • A20210722-2
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ของกองทัพอากาศ
 • A20210718
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหาร ซึ่งทรงปรุงด้วยพระองค์เอง ให้แก่ โรงพยาบาลภูมิพลอดลุยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
 • A20210716
  พิธีเปิด สวน ๗๒ ปี กรมแพทย์ทหารอากาศ จิตอาสา
 • A20210714
  กองทัพอากาศสนับสนุนโครงการ “เชื่อมโยงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร” ระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดกระบี่ สู้ภัย COVID-19

26 กรกฎาคม 2564

 • D20210323
  ประชาสัมพันธ์การแต่งกาย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • D20210621
  ขอเชิญร่วมสักการะอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งกองทัพอากาศพร้อมพระรูปจําลองทั้ง ๑๒ รูป เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
 • D20210204
  เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวและการตรวจประวัติรับราชการ ณ ห้องบริการกำลังพล (ชั้น ๒ กพ.ทอ.)
 • D20210615
  ขอเชิญหน่วยงานราชการของ ทอ. เข้าร่วมกิจกรรมประกวดต้นไม้ ประดับสถานที่ราชการ ทอ.ประจำปี ๒๕๖๔
 • D20210601
  ห้องอาหารครัวหลวงจำหน่ายข้าวราดแกง ๒ อย่าง ๒๐ บาท
 • D20210528
  เปิดให้บริการห้องทันตกรรม ส่วนแยก บก.ทอ.

26 กรกฎาคม 2564

 • C20210719
  จุดบริการตรวจคัดกรองโควิด-๑๙ ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) เปิดใช้ระบบจองคิวออนไลน์ล่วงหน้า เพื่อลดความแออัดในการรอรับบริการ
 • C20210709
  กองทัพอากาศ ขอเชิญประชาชนเข้ารับบริการตรวจเชื้อโรคโควิด-๑๙ ครั้งที่ ๒
 • C20210610
  แจ้งกำหนดการสอบวิชาการเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 • C20210507
  ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 และการฉีดวัคซีน
 • C20210607
  ฉีดวัคซีน COVID-19 เตรียมตัวอย่างไร
 • C20210501
  ขอเชิญชวนประกวดภาพถ่ายเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา ระหว่างปี พ.ศ.๒๔๘๔ - ๒๔๘๘

26 กรกฎาคม 2564

 • E20210607
  กองทัพอากาศชี้แจงการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุบริเวณวัดพระศรีมหาธาตุ พร้อมยืนยันค่าใช้จ่ายในการณาปนกิจศพเป็นราคาสวัสดิการและมีความเป็นธรรม
 ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนจ่าอากาศ

 

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานกรณี ขรก.ทอ.ติดเชื้อไวรัสโควิด 19

        1618127866362

               ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        1618127863671

                    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------