จก.ยศ.ทอ.มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรครูฝึก (Instructor Training)

                 พลอากาศโท เสน่ห์ บัวชื่น เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรครูฝึก (Instructor Training) หรือ Train the trainer ตามโครงการจัดหาเครื่องช่วยฝึกอบรมปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยานเสมือนจริง (Virtual Reality: VR)”และ “โครงการอุปกรณ์ช่วยฝึกอบรมการซ่อมบำรุงอากาศยานผ่านคอมพิวเตอร์ (Computer-Based Training: CBT) เพื่อให้มีความรู้และความชำนาญต่อการใช้และถ่ายทอดการฝึกระบบซ่อมบำรุงอากาศยานเสมือนจริง ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๔ นักเรียนจ่าอากาศที่ศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอากาศยาน จะเริ่มเรียนและฝึกกับระบบดังกล่าว ก่อนที่จะออกไปฝึกปฏิบัติงานจริงกับอากาศยาน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานอากาศยาน Initial Course ซ่อมบำรุง สร้างขีดสมรรถนะให้ได้มาตรฐาน ลดปัญหาด้านความไม่ปลอดภัย ที่อาจจะเกิดขึ้นในการฝึกปฏิบัติงานอันเกิดจากความไม่ชำนาญ และ ยังขจัดข้อจำกัดด้านการฝึกกับอากาศยานจริง โดยการมอบใบประกาศนียบัตรฯ มีครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากกรมช่างอากาศ, กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ, กรมสรรพวุธทหารอากาศ และโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เข้ารับมอบ จำนวน ๑๕ คน ณ ห้อง AIRCRAFT MAINTENANCE SIMULATION CENTER โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ โดยมีนาวาอากาศเอก สิรวีร์ มณีวงษ์ ผู้บังคับการ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศให้การต้อนรับ

AA02 001

                      AA02 002                    AA02 003

                      AA02 004                    AA02 005

                      AA02 006                    AA02 007

                      AA02 006                    AA02 007

 

ดาวน์โหลด :  มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรครูฝึก

 

 

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. Press Release / โฆษก ทอ.

14 มิถุนายน 2564

 • A20210611
  กองทัพอากาศ ประกอบพิธีเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ “พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ”
 • A20210610
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับมอบใบอนุญาตนักบินทหาร ชั้น ๑
 • A20210609
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 พร้อมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
 • A20210609-2
  ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ตรวจเยี่ยมการทดสอบการใช้กำลังของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔ มิติทางอากาศ และอวกาศ
 • A20210609-3
  ปลื้มปีติน้ำพระทัย สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานชุด PAPR
 • A20210609-4
  กองทัพอากาศสนับสนุนโครงการ “เชื่อมโยงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร” ระหว่างจังหวัดระนอง และจังหวัดบุรีรัมย์ สู้ภัย COVID-19

14 มิถุนายน 2564

 • D20210601
  ห้องอาหารครัวหลวงจำหน่ายข้าวราดแกง ๒ อย่าง ๒๐ บาท
 • D20210528
  เปิดให้บริการห้องทันตกรรม ส่วนแยก บก.ทอ.
 • D20210323
  ประชาสัมพันธ์การแต่งกาย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
 • D20210507
  รับสมัครข้าราชการกองทัพอากาศ เพื่อสอบคัเลือกเข้าบรรจุในบัญชีรายชื่อพร้อมเรียกปฏิบัติงาน (On Call List) ประจำปี ๒๕๖๕
 • D20210316
  ขอเชิญร่วมสมัครเป็น "ผู้ให้บริการ" ในแอปพลิเคชั่น Mr.Blue
 • D20210312
  โครงการอบรมกีฬาให้กับบุตร หลานข้าราชการ ทอ. และเยาวชนทั่วไปประจำปี ๒๕๖๔

14 มิถุนายน 2564

 • C20210610
  แจ้งกำหนดการสอบวิชาการเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 • C20210507
  ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 และการฉีดวัคซีน
 • C20210607
  ฉีดวัคซีน COVID-19 เตรียมตัวอย่างไร
 • C20210501
  ขอเชิญชวนประกวดภาพถ่ายเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา ระหว่างปี พ.ศ.๒๔๘๔ - ๒๔๘๘
 • C20210514
  ขยายระยะเวลาให้บริการตรวจคัดกรอง COVID-19 ที่สนามกองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)
 • C20210401
  รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

14 มิถุนายน 2564

 • E20210607
  กองทัพอากาศชี้แจงการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุบริเวณวัดพระศรีมหาธาตุ พร้อมยืนยันค่าใช้จ่ายในการณาปนกิจศพเป็นราคาสวัสดิการและมีความเป็นธรรม
 ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนจ่าอากาศ

 

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานกรณี ขรก.ทอ.ติดเชื้อไวรัสโควิด 19

        1618127866362

               ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        1618127863671

                    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------