จก.ยศ.ทอ.มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรครูฝึก (Instructor Training)

                 พลอากาศโท เสน่ห์ บัวชื่น เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรครูฝึก (Instructor Training) หรือ Train the trainer ตามโครงการจัดหาเครื่องช่วยฝึกอบรมปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยานเสมือนจริง (Virtual Reality: VR)”และ “โครงการอุปกรณ์ช่วยฝึกอบรมการซ่อมบำรุงอากาศยานผ่านคอมพิวเตอร์ (Computer-Based Training: CBT) เพื่อให้มีความรู้และความชำนาญต่อการใช้และถ่ายทอดการฝึกระบบซ่อมบำรุงอากาศยานเสมือนจริง ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๔ นักเรียนจ่าอากาศที่ศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอากาศยาน จะเริ่มเรียนและฝึกกับระบบดังกล่าว ก่อนที่จะออกไปฝึกปฏิบัติงานจริงกับอากาศยาน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานอากาศยาน Initial Course ซ่อมบำรุง สร้างขีดสมรรถนะให้ได้มาตรฐาน ลดปัญหาด้านความไม่ปลอดภัย ที่อาจจะเกิดขึ้นในการฝึกปฏิบัติงานอันเกิดจากความไม่ชำนาญ และ ยังขจัดข้อจำกัดด้านการฝึกกับอากาศยานจริง โดยการมอบใบประกาศนียบัตรฯ มีครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากกรมช่างอากาศ, กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ, กรมสรรพวุธทหารอากาศ และโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เข้ารับมอบ จำนวน ๑๕ คน ณ ห้อง AIRCRAFT MAINTENANCE SIMULATION CENTER โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ โดยมีนาวาอากาศเอก สิรวีร์ มณีวงษ์ ผู้บังคับการ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศให้การต้อนรับ

AA02 001

                      AA02 002                    AA02 003

                      AA02 004                    AA02 005

                      AA02 006                    AA02 007

                      AA02 006                    AA02 007

 

ดาวน์โหลด :  มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรครูฝึก

 

 

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. Press Release / โฆษก ทอ.

07 มีนาคม 2564

 • A20210305
  พิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบิน กองทัพอากาศและมอบประกาศนียบัตรนักบินประจำกอง แก่ศิษย์การบิน นายทหารสัญญาบัตร รุ่น ๑๔๕
 • A20210303
  กองทัพอากาศจัดสร้างพระรูปจำลองขนาดหนึ่งเท่าครึ่ง “พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี การทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ
 • A20210302
  ตรวจความพร้อมและการซักซ้อมลําดับพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีเททองหล่อพระรูปจําลอง จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ
 • A20210226
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และคณะ เข้าร่วมพิธีพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชาประจําปี ๒๕๖๔ ณ หอพระพุทธเมตตานภากาศประทานพร สวนสุขภาพท่าดินแดง
 • A20210225
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน จาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยพาร์กินสัน และผู้ป่วยที่มีอาการเดินติดขัด
 • A20210222
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับเยี่ยมคำนับ ผู้ช่วยทูตทหารกัมพูชา/กรุงเทพฯ

07 มีนาคม 2564

 • D20210216
  ขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพอากาศ รับสิทธิพิเศษในการจองพระรูปจำลองและเหรียญพระบิดาแห่งกองทัพอากาศ
 • D20210204
  เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวและการตรวจประวัติรับราชการ ณ ห้องบริการกำลังพล (ชั้น ๒ กพ.ทอ.)
 • D20210106
  พิธีเปิดโครงการและการประชาสัมพันธ์โครงการจัดสรรที่ดินพร้อมบ้าน รุ่นที่ ๑๕
 • D20201223
  ขยายระยะเวลาการเปิดช่องทาง บก.ทอ.๑ (ขาออก)
 • D20201208
  ขอเชิญสมาชิกสโมสรทหารอากาศชั้นประทวน ร่วมงานประชุมใหญ่และเลี้ยงสังสรรค์สมาชิกสโมสรทหารอากาศชั้นประทวน ประจำปี ๒๕๖๓

07 มีนาคม 2564

 • C20210302
  ขอเชิญชวนร่วมจารึกประวัติศาสตร์ ในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี การเสด็จทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ
 • C20210121
  กองทัพอากาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔​
 • C20210208
  ขอเชิญชวนประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ งาน “รำลึก ๘๐ ปี สดุดีวีรชนสงครามมหาเอเชียบูรพา ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔”
 • C20210106
  กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 • C20201222
  ผลการประกวดร้านกาชาดออนไลน์ การประกวดขวัญใจกาชาด ประจำปี ๒๕๖๓ และผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓
 • C20210127
  กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รุ่นที่ ๒

07 มีนาคม 2564

 • E20200611
  โฆษก ทอ.ชี้แจงกรณีมารดาพลทหารร้องศูนย์ดำรงธรรม ขอปลดก่อนกำหนดเนื่องจากได้รับบาดเจ็บขณะประจำการ และมีอาการทางจิตเภท
 • 20190201
  ทอ. สนับสนุน เครื่องบิน BT-67 บินโปรยละอองน้ำ เร่งแก้ปัญหาวิกฤติมลภาวะฝุ่นละอองในอากาศ
 • default
  E20180725
 • E20200224
  โฆษกกองทัพอากาศ ชี้แจงกรณีอดีตข้าราชการทหารอากาศร้องสื่อ ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
 ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนจ่าอากาศ

 

  วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนจ่าอากาศ

        PSX 20201222 140522

--------------------------------------------------------------------------------------------------

  ประกาศรับสมัครนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2564

    รายละเอียดที่ www.atts.ac.th

       bnr64