Banner 05

 

โรงเรียนจ่าอากาศฯ เข้าร่วมกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ กองทัพอากาศ”

           นาวาอากาศเอก วรชาติ  ทองศิริ  ผู้บังคับการโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำข้าราชการ และนักเรียนจ่าอากาศ ร่วมกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ กองทัพอากาศ” เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค.๖๑ ซึ่งจัดขึ้น ณ ฝูงบิน ๖๐๑ ,พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ,สนามบินเล็ก ทุ่งสีกันและกองบิน ๗ โดยภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการแนะแนวการศึกษา การเล่นเกมแจกของรางวัล พร้อมทั้งสนับสนุนการแสดงจากชมรมกระบี่กระบอง ,ชมรมแฟนซีดริวและนักเรียนจ่าอากาศประจำอากาศยาน

                           A04 001          A04 006

                           A04 007          A04 009

                           A04 015          A04 014

                           A04 011          A04 003 

                           A04 004         A04 005  

                           A04 002         A04 008

                           A04 010         A04 016

                           A04 017         A04 018

                           A04 019         A04 020

                           A04 021         A04 022

                           A04 023         A04 024

ดาวน์โหลด : โรงเรียนจ่าอากาศฯ เข้าร่วมกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ กองทัพอากาศ”

 

                          

 

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. Press Release / โฆษก ทอ.
 • A20180219-2
  การประชุมคณะกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริครั้งที่ ๒/๖๑
 • A20180219
  การประชุม Program Management Review (PMR) ครั้งที่ ๑๗
 • A20180217-3
  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศเยี่ยมชมร้านสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ในงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"
 • A20180217-2
  กองทัพอากาศ นํา C-130 H ร่วมฝึกอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ขัดแย้ง (NEO/RJNO)
 • default
  ข่าวทหารอากาศ
 • A20180217
  กองทัพอากาศเข้าร่วมการฝึกปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบกการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๘
 • D20171224
  ขอให้แจ้งความประสงค์ส่งบุตรเข้าศึกษาชั้น ม.1 โรงเรียนมัธยมรอบบริเวณฐานทัพอากาศดอนเมือง
 • D20171113
  เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกเสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ
 • D20171030
  การประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพอากาศ จำกัด
 • D20171030-2
  ขยายเกณฑ์อายุการสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ
 • D20170911
  พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 61
 • C20171205
  งานวันเด็กแห่งชาติ กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
 • C20180116
  กองทัพอากาศเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๑
 • C20180105-2
  ​วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปิดรับสัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
 • C20180105
  โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
 • C20171222
  กิจกรรมเติมความสุขให้คนไทย จากใจทหารอากาศ ปี ๒๕๖๑
 • C20171217
  โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เปิดรับสมัคร นักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปี ๒๕๖๑
 • 20180207
  20180207ู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมหน่วยบินแยกของกองทัพอากาศที่ร่วมแสดงในงานนิทรรศการ Singapore Airshow 2018
 • 20180205
  กองทัพอากาศส่งเครื่องบินกริพเพนเข้าร่วมแสดงการบินในงานนิทรรศการ Singapore Airshow 2018
 • E20171220
  การประชุมสัมมนาแนวทางการปลูกฝังค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ
 • E20171219
  พิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี ๒๕๖๑
 • E20171215
  "หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ" ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
 • E20171208
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ ประจำปี ๒๕๖๐