Banner 05

 

รร.จอ.ยศ.ทอ.จัดพิธีฟังสารอวยพรปีใหม่ของ ผบ.ทอ.

           นาวาอากาศเอก วรชาติ  ทองศิริ  ผู้บังคับการโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีอ่านสารอวยพรปีใหม่ของผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และนักเรียนจ่าอากาศ เข้าร่วมพิธี  พร้อมกันนี้ นาวาอากาศเอก ประการ พรมโสภา รองผู้บังคับการโรงเรียนจ่าอากาศฯ ได้เป็นผู้แทนมอบของขวัญปีใหม่ แด่ผู้บังคับการโรงเรียนจ่าอากาศฯ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนจ่าอากาศฯ เมื่อ ๓ มกราคม ๒๕๖๑

     1   2                

     3   4

     5   6

                                                 ดาวน์โหลด :  รร.จอ.ยศ.ทอ.จัดพิธีฟังสารอวยพรปีใหม่ของ ผบ.ทอ.

                                                  

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. Press Release / โฆษก ทอ.
 • A20180116-2
  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
 • A20180116
  ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ เดินทางไปอ่านสารอวยพรปีใหม่ของผู้บัญชาการทหารอากาศ พุทธศักราช ๒๕๖๑ และมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการในหน่วยสนาม และชายแดน ประจําปี ๒๕๖๑
 • A20180115
  เสนาธิการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยทูตทหารนิวซีแลนด์/กรุงเทพฯ
 • A20180114
  พิธีปิดการแข่งขันแบดมินตัน รายการ Sirivannavari Thailand Masters 2018
 • A20180113
  วันเด็กแห่งชาติ กองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๑
 • A20180111
  ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
 • D20171224
  ขอให้แจ้งความประสงค์ส่งบุตรเข้าศึกษาชั้น ม.1 โรงเรียนมัธยมรอบบริเวณฐานทัพอากาศดอนเมือง
 • D20171113
  เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกเสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ
 • D20171030
  การประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพอากาศ จำกัด
 • D20171030-2
  ขยายเกณฑ์อายุการสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ
 • D20170911
  พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 61
 • C20171205
  งานวันเด็กแห่งชาติ กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
 • C20180116
  กองทัพอากาศเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๑
 • C20180105-2
  ​วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปิดรับสัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
 • C20180105
  โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
 • C20171222
  กิจกรรมเติมความสุขให้คนไทย จากใจทหารอากาศ ปี ๒๕๖๑
 • C20171217
  โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เปิดรับสมัคร นักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปี ๒๕๖๑
 • E20171220
  การประชุมสัมมนาแนวทางการปลูกฝังค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ
 • E20171219
  พิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี ๒๕๖๑
 • E20171215
  "หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ" ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
 • E20171208
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ ประจำปี ๒๕๖๐
 • E20171206
  พิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบิน กองทัพอากาศ และมอบประกาศนียบัตรนักบินประจํากองแก่ศิษย์การบินนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๑๓๙-๕๙-๑
 • E20171205
  กิจกรรมถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐