Banner 05

 

         รร.จอ.ยศ.ทอ.จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบ ๖๕ ปี

          พลอากาศตรี สำเริง พูนเพิ่ม รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในการประกอบพิธีสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ครบรอบ ๖๕ ปี ซึ่งตรงวันที่ ๒๔ ธันวาคมของทุกปี ณ ห้องประชุม โรงเรียนจ่าอากาศฯ ซึ่งมีอดีตผู้บังคับการโรงเรียนจ่าอากาศฯ นายทหารชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมพิธี  โดยมี นาวาอากาศเอก วรชาติ  ทองศิริ  ผู้บังคับการโรงเรียนจ่าอากาศฯ ให้การต้อนรับ   ทั้งนี้ในช่วงเช้าได้จัดให้มีพิธีบวงสรวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคลของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และ นักเรียนจ่าอากาศ และในช่วงบ่ายได้จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ โล่รางวัล และทุนการศึกษาให้แก่ นักเรียนจ่าอากาศ และบุตรธิดาของบุคลากรภายในหน่วยงาน ซึ่งมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

A05 001       A05 002

A05 003        A05 004

A05 004        A05 006
A05 007        A05 008

A05 009        A05 010

A05 011        A05 012

                            

ดาวน์โหลด :  รร.จอ.ยศ.ทอ.จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบ ๖๕ ปี 

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. Press Release / โฆษก ทอ.
 • A20180314
  พิธีส่งหน่วยบินปฏิบัติการฝนหลวงกองทัพอากาศ
 • A20180313-2
  คณะแพทย์ทหาร ๔ เหล่าทัพ เข้าเยี่ยมคํานับผู้บัญชาการทหารอากาศ
 • A20180314-2
  พิธีเปิดแพรคลุมอนุสาวรีย์ จอมพลอากาศ เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ
 • A20180313
  พิธีปิดหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ ๑๓
 • A20180312
  พิธีขอขมาลาอุปสมบทของนักเรียนนายเรืออากาศ
 • A20180310
  เสนาธิการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมการสอบภาควิชาการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ)
 • D20171224
  ขอให้แจ้งความประสงค์ส่งบุตรเข้าศึกษาชั้น ม.1 โรงเรียนมัธยมรอบบริเวณฐานทัพอากาศดอนเมือง
 • D20171113
  เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกเสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ
 • D20171030
  การประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพอากาศ จำกัด
 • D20171030-2
  ขยายเกณฑ์อายุการสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ
 • D20170911
  พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 61
 • C20171205
  งานวันเด็กแห่งชาติ กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
 • C20180116
  กองทัพอากาศเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๑
 • C20180105-2
  ​วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปิดรับสัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
 • C20180105
  โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
 • C20171222
  กิจกรรมเติมความสุขให้คนไทย จากใจทหารอากาศ ปี ๒๕๖๑
 • C20171217
  โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เปิดรับสมัคร นักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปี ๒๕๖๑
 • 20180207
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมหน่วยบินแยกของกองทัพอากาศที่ร่วมแสดงในงานนิทรรศการ Singapore Airshow 2018
 • E20180314
  พิธีส่งหน่วยบินฝนหลวงกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
 • 20180205
  กองทัพอากาศส่งเครื่องบินกริพเพนเข้าร่วมแสดงการบินในงานนิทรรศการ Singapore Airshow 2018
 • E20171220
  การประชุมสัมมนาแนวทางการปลูกฝังค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ
 • E20171219
  พิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี ๒๕๖๑
 • E20171215
  "หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ" ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว