ไลท์นิ่ง ทอล์ค กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง

ตอน "โรงเรียนจ่าอากาศ อีกหนึ่งเส้นทางรับใช้ชาติในกองทัพอากาศอย่างภาคภูมิ"

787810

แขกรับเชิญ :     1. นาวาอากาศเอก วรชาติ ทองศิริ ผู้บังคับการโรงเรียนจ่าอากาศ

                        2. นาวาอากาศเอก ผดุง  โกมุทฉาย  หัวหน้ากองการศึกษาโรงเรียนจ่าอากาศ (ศิษย์เก่า)

                        3. นาวาอากาศเอก รณชัย พึ่งทอง เลขานุการรับสมัครนักเรียนจ่าอากาศ

                        4. เรืออากาศโทหญิง บุญธิตา ไสยจิตร นายทหารประชาสัมพันธ์โรงเรียนจ่าอากาศ

                รู้จักโรงเรียนจ่าอากาศ สถาบันผลิตทหารชั้นประทวนที่มีความรู้ความสามารถใน 6 เหล่า เพื่อรับราชการในกองทัพอากาศ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ม.ค.61 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะเรียนฟรีตลอดหลักสูตรและเมื่อจบหลักสูตรตามเกณฑ์จะได้บรรจุเข้ารับราชการในกองทัพอากาศทุกคนด้วยความภาคภูมิ

               ติดตามได้ทางช่อง 13 แฟมิลี่

              วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560

              เวลา 08:30 น.-09:00 น.

ดูย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=Ae0P0L5je4w&feature=youtu.be

ดาวน์โหลด :  "โรงเรียนจ่าอากาศ อีกหนึ่งเส้นทางรับใช้ชาติในกองทัพอากาศอย่างภาคภูมิ"

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
Feed not found.
Feed not found.
Feed not found.
Feed not found.