นาวาอากาศโทหญิง รัตนา ทองศิริ หัวหน้าแผนกวิชาพยาบาล กองการศึกษา โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พร้อมด้วยข้าราชการและนักเรียนจ่าอากาศ เข้าร่วมงานวันเอดส์โลก จัดขึ้นโดย กองทัพอากาศ ซึ่งในปีนี้โรงเรียนจ่าอากาศฯ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ พร้อมเชิญชวนให้ผู้ร่วมงานลงลายมือชื่อ เพื่อแสดงปณิธานจะไม่ตีตราผู้ติดเชื้อเอดส์ สำหรับวันเอดส์โลก ตรงกับวันที่ ๑ ธันวาคมของทุกปี

        D01 001                                  D01 002

        D01 003                                  D01 004

        D01 005                                 D01 006

        D01 007                                  D01 008

ดาวน์โหลด : โรงเรียนจ่าอากาศ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเอดส์โลก

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
Feed not found.
Feed not found.
Feed not found.
Feed not found.