Banner 05

 

 

รร.จอ.ประกอบพิธีแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 นาวาอากาศเอก วรชาติ ทองศิริ ผู้บังคับการโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และนักเรียนจ่าอากาศ ประกอบพิธีแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก่อนร่วมกัน แปรอักษรเป็นหมายเลข ๙ เพื่อแสดงความอาลัย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลังจากนั้นจึงร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 A02 001   A02 002

 A02 003   A02 004

A02 005.JPEG   A02 006.JPEG

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. Press Release / โฆษก ทอ.
 • A20180219-2
  การประชุมคณะกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริครั้งที่ ๒/๖๑
 • A20180219
  การประชุม Program Management Review (PMR) ครั้งที่ ๑๗
 • A20180217-3
  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศเยี่ยมชมร้านสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ในงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"
 • A20180217-2
  กองทัพอากาศ นํา C-130 H ร่วมฝึกอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ขัดแย้ง (NEO/RJNO)
 • default
  ข่าวทหารอากาศ
 • A20180217
  กองทัพอากาศเข้าร่วมการฝึกปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบกการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๘
 • D20171224
  ขอให้แจ้งความประสงค์ส่งบุตรเข้าศึกษาชั้น ม.1 โรงเรียนมัธยมรอบบริเวณฐานทัพอากาศดอนเมือง
 • D20171113
  เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกเสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ
 • D20171030
  การประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพอากาศ จำกัด
 • D20171030-2
  ขยายเกณฑ์อายุการสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ
 • D20170911
  พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 61
 • C20171205
  งานวันเด็กแห่งชาติ กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
 • C20180116
  กองทัพอากาศเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๑
 • C20180105-2
  ​วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปิดรับสัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
 • C20180105
  โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
 • C20171222
  กิจกรรมเติมความสุขให้คนไทย จากใจทหารอากาศ ปี ๒๕๖๑
 • C20171217
  โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เปิดรับสมัคร นักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปี ๒๕๖๑
 • 20180207
  20180207ู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมหน่วยบินแยกของกองทัพอากาศที่ร่วมแสดงในงานนิทรรศการ Singapore Airshow 2018
 • 20180205
  กองทัพอากาศส่งเครื่องบินกริพเพนเข้าร่วมแสดงการบินในงานนิทรรศการ Singapore Airshow 2018
 • E20171220
  การประชุมสัมมนาแนวทางการปลูกฝังค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ
 • E20171219
  พิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี ๒๕๖๑
 • E20171215
  "หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ" ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
 • E20171208
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ ประจำปี ๒๕๖๐