ตัวแทนโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เข้าชมนิทรรศการ Singapore Airshow 2018

               เรืออากาศเอกหญิง วรรษพร แก้ววัฒนะ อาจารย์แผนกวิชาช่างอากาศ กองการศึกษา โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  พร้อมนักเรียนจ่าอากาศ จำนวน ๘ คน เข้าร่วมชมนิทรรศการ Singapore Airshow 2018 ณ ศูนย์การแสดงนิทรรศการชางงี สาธารณรัฐสิงคโปร์  เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซึ่งนิทรรศการดังกล่าวเป็นการแสดงการบินที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย จัดขึ้นครั้งแรกในปี ๒๐๐๘  และจัดต่อเนื่องทุกๆ ๒ ปี ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๖ โดยภายในงานได้จัดแสดงอากาศยาน พร้อมเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงขีดความสามารถในการพัฒนาด้านการบิน

             A02 001                        A02 002

             A02 003                        A02 004

             A02 005                        A02 006

             A02 008                        A02 007

             A02 009

 

ดาวน์โหลด  : ตัวแทนโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เข้าชมนิทรรศการ Singapore Airshow 2018Singapore Airshow 2018

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
Feed not found.
Feed not found.
Feed not found.
Feed not found.